Televerket, inntil 1. jan. 1969 Telegrafverket, tidligere forvaltningsbedrift, i 1994 omgjort til statseid aksjeselskap, senere delprivatisert og børsnotert. Se Telenor AS.