Hjemmenettverk, datanettverk til bruk i hjemmet for å koble sammen datamaskiner, digitalt underholdningsutstyr og eventuelt også annet digitalt styrbart utstyr. Et hjemmenettverk gjør det blant annet mulig å dele på disklagre og skrivere, spille spill med flere brukere og få felles forbindelse til Internett til flere maskiner.