Koaksialkabel, spesiell elektrisk kabeltype med en sentral leder omgitt av en ledende kappe for returstrømmen. Koaksialkabler nyttes for sammenkobling av elektroniske komponenter og utstyrsenheter, og innen telekommunikasjon for fjernoverføring med høy informasjonskapasitet. De gir liten utstråling og god skjerming og egner seg spesielt til overføring av signaler (bærebølge) med høye frekvenser. I mange anvendelser, spesielt i telenettet, blir koaksialkabel nå erstattet av optisk fiberkabel.