Daugavgriva, russ. Ust-Dvinsk, ty. Dünamünde, havn i Latvia, ved munningen av Daugava i Rigabukta, vinterhavn for Riga. Her bygde Den tyske orden et slott, senere brukt som kloster. Svenskene holdt Daugavgriva 1621–1700 og 1701–10 og bygde et befestet slott, Nymünde, på venstre elvebredd.