Lavere akademisk grad ved norske universiteter og høyskoler fra 2003; oppnås etter tre års studier. Studiet kan være et fastlagt studieløp innen et fagområde eller et studieprogram sammensatt av fag fra ulike fagområder og ulike studiesteder. Bachelor-graden erstatter den tidligere cand.mag.-graden.