Luftforsvar, alle tiltak for å avverge eller redusere effekten av angrep med fly eller raketter. Aktivt luftforsvar omfatter bruk av fly (avskjæringsjagere), luftvernartilleri, bakke-til-luft-raketter og elektroniske mottiltak. Passivt luftforsvar omfatter dekningsrom, kamuflasje, spredning, narretiltak m.m.