Museum

Et museum er en offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander og som er tilgjengelig for allmennheten.ICOM (International Council of Museums) sier at museer er ikke-kommersielle, permanente institusjoner i samfunnets tjeneste. De er åpne for allmennheten, skal gi mulighet for studier, utdanning og fornøyelse. Museenes oppgave er å samle, bevare, utforske og formidle materielle vitnesbyrd om menneske og miljø. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne-Sofie Hjemdahl

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 272 artikler: