Museum

Et museum er en offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander og som er tilgjengelig for publikum. Foruten innsamlings- og utstillingsvirksomhet driver de fleste større museer også med forskning, undervisning og utgir publikasjoner i sitt fag.Verdens museer er samlet i en organisasjon, ICOM (International Council of Museums), knyttet til UNESCO og med sete i Paris. Norsk kulturråd, avdeling for museum og kulturvern, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i museumsspørsmål.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne-Sofie Hjemdahl

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 269 artikler: