Rana Museum, regionmuseum med friluftsmuseum og utstillingsbygning i Mo i Rana, utviklet fra Hans A. Meyers Samlinger (grl. 1910). Samlingene anskueliggjør livet i de gamle kjøpmannsfamilier i Nordland, og omfatter også en verdifull samling til belysning av samenes kultur. Museet har også en naturhistorisk avdeling. En industrihistorisk avdeling er under oppbygging.