Time bygdemuseum, kulturhistorisk museum i Undheim, Time kommune, Rogaland. Utstillinger av eldre redskap, klær og husgeråd. Knyttet til museet er Arne Garborgs barndomshjem på Garborg, Garborgs dikterstue Knudaheio, vannkraftmuseet Fotland Kraftstasjon, Træe husmannsstue, Fotland bygdemølle og Lyngaland, et gårdsanlegg fra folkevandringstiden.