Museum, offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander og som er tilgjengelig for publikum. Foruten innsamlings- og utstillingsvirksomhet driver de fleste større museer også med forskning, undervisning og utgir publikasjoner i sitt fag.

Museer kan inndeles på mange måter. Et hovedskille går mellom de naturhistoriske og de kunst- og kulturhistoriske. Naturhistoriske museer er ofte knyttet til universitetene. De fleste museene er såkalt kulturhistoriske. Det vil si at de samler på gjenstander som forteller om den materielle kultur – forsåvidt også den åndelige – innenfor vedkommende museums samleområde, som kan være geografisk – en by eller bygd, et distrikt eller land, knyttet til etater – post, toll, jernbane, til næringer – sjøfart, fiskeri, bergverk, spesielle epoker – slik som de arkeologiske museer, til kjente personer, til bestemte kulturer, som de etnografiske museer med materiale fra naturfolkenes kulturer. Selv om mange kulturhistoriske museer nå er opptatt av å sikre seg eksempler fra dagens gjenstandskultur, er det karakteristisk for dem at deres materiale er historisk og at de vil vise det typiske, det vanligste. De samler etter representative prinsipper i motsetning til de museer som samler selektivt, dvs. at de gjør et utvalg, gjerne etter kvalitetskriterier. Det gjelder kunstmuseene og kunstindustrimuseene, som samler henholdsvis fri og anvendt kunst.

Like vesentlig som innsamlingsvirksomheten er dokumentasjonen, dvs. sikring av alle opplysninger knyttet til gjenstandsmaterialet. Utstrakt forskning drives ved de større museer, bl.a. for å vite hva man bør sikre seg, og for at den økte erkjennelse kan formidles videre til både forskerne og allmennheten. Det legges derfor stor vekt på presentasjonsformen. Men museene formidler ikke bare kunnskaper. For en del museumskategorier, særlig kunstmuseene, er det vesentlig å gi publikum opplevelser. Det henger sammen med museenes funksjon som rekreasjonskilder i egentligste forstand.

Et viktig mål for alle museer er å sikre sitt gjenstandsmateriale mot ødeleggelse. Ut fra de mange aspekter ved museumsvirksomhet har det utviklet seg et eget og raskt voksende fagområde – museologi, som i Norge finnes som et eget fag ved Universitet i Oslo. 

Verdens museer er samlet i en organisasjon, ICOM (International Council of Museums), knyttet til UNESCO og med sete i Paris.

Oldtidens mest berømte museion lå i Alexandria. Selve betegnelsen ble tatt opp igjen på 1600-tallet og brukt om samlinger som en del lærde anla av skrifter, antikviteter, kuriositeter o.l. Allerede i oldtiden eksisterte slike samlinger. Vi finner dem kontinuerlig ved templer, kirker, hoff osv. Materiale fra noen av de gamle skattkamre, rustkamre, relikviesamlinger, naturaliekabinetter og kunstgallerier er innlemmet i eksisterende museer.

British Museum i London regnes som det første museum i moderne mening, grunnlagt 1753. Med sine omfattende samlinger og internasjonale aktivitet ble museet på mange måter retningsgivende. Behovet for å markere den nasjonale identitet og ønsket om å demonstrere nasjonens eller regimets verdighet har spilt stor rolle i den følgende utbygging av det internasjonale museumsvesen. Større museer fikk plass i eksisterende slott eller nye praktbygninger.

I utviklingen av museumsvesenet viste det seg vekslende interesse for ulike samleområder. De eldste museer hadde som regel meget allsidige og uensartede samlinger – bøker, manuskripter, oldsaker, mynter, naturhistorisk materiale, kunstskatter, våpen, trofeer osv. Slik var det også med mange av de eldre norske museer. Fra 1850-årene og utover ble det opprettet en lang rekke kunstindustrimuseer med det pedagogiske siktemål å heve den estetiske kvalitet i industri og håndverk. Fra slutten av 1800-tallet kom en bølge av kulturhistoriske friluftsmuseer. Man ble klar over at det gamle statiske bondesamfunn med naturalhushold var under rask nedbryting, og det gjaldt å redde et materiale som oppmerksomheten var blitt rettet mot under nasjonalromantikken. De nordiske land har spilt en ledende rolle i dette arbeidet. Mange friluftsmuseer har fått avdelinger for bykultur og i den senere tid også arbeiderkultur.

Selv om det fortsatt finnes museer av den eldre «altomfattende» type, finner man etter hvert også en tendens til spesialisering i de enkelte fagområder. På den annen side gir mange museer publikum et særdeles allsidig tilbud, med musikk, dans, skuespill osv.

Akvariet i Bergen, Bergen
Alta Museum, Hjemmeluft, Alta. Helleristninger
Arkeologisk museum i Stavanger, Stavanger
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo
Aukrustsenteret, Alvdal
Bergen Kunstmuseum, Bergen (tidl. Bergen Billedgalleri, Rasmus Meyers Samlinger og Stenersens Samling). Billedkunst
Bryggens Museum, Bergen. Middelalderarkeologi
Drammens Museum for Kunst og Kulturhistorie, Drammen
Forsvarsmuseet, Oslo. Norsk forsvarshistorie
Gamle Bergen Museum, Bergen. Kulturhistorie
Glomdalsmuseet, Elverum. Kulturhistorie
Henie Onstad Kunstsenter (Høvikodden), Bærum. Samtidskunst
Hvalfangstmuseet, Sandefjord
Industriarbeidermuseet, Rjukan
Jernbanemuseet, Hamar
Kon-Tiki Museet, Oslo. Antropologi, arkeologi
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Historisk Museum (med tidl. Universitetets Etnografiske Museum, Myntkabinettet og Oldsaksamlingen) og Vikingskipshuset. Arkeologi
Lillehammer Kunstmuseum, Lillehammer
Lofotr, Borg i Vestvågøy. Vikingmuseum
Munch-museet(Oslo kommunes kunstsamlinger), Oslo. Billedkunst
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo (tidl. Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Norsk Arkitekturmuseum).
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
Norges Hjemmefrontmuseum, Oslo. Krigshistorie 1940-45
Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.
Norsk Bremuseum – Bresenteret i Fjærland, Fjærland i Sogn.
Norsk flymuseum, Bodø
Norsk Folkemuseum, Oslo. Kulturhistorie
Norsk Oljemuseum, Stavanger
Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
Norsk Skogbruksmuseum, Elverum
Norsk Teknisk Museum, Oslo
Norsk vegmuseum, Hunderfossen
Oslo Bymuseum, Oslo (under omorganisering 2006)
Polaria, Tromsø. Det nasjonale senter for formidling av polarkunnskap
Preus museum, Horten. Nasjonalt museum for fotografi
Ringve Museum, Trondheim. Musikkhistorie
Rogaland Kunstmuseum, Stavanger. Billedkunst
Rørosmuseet, Røros. Kulturhistorie, bergverk
De Samiske Samlinger, Kárášjohka-Karasjok. Samekultur
De Sandvigske Samlinger (Maihaugen), Lillehammer. Kulturhistorie
Skimuseet, Oslo
Tromsø Museum, Tromsø. Arkeologi, botanikk, geologi, kulturhistorie, marinbiologi, samekultur, zoologi
Trondheim Kunstmuseum, Trondheim. Billedkunst
Universitetets naturhistoriske museer, Oslo. Botanikk, geologi, mineralogi, paleontologi, zoologi
Utvandrermuseet, Hamar. Kulturhistorie
Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
Vigeland museet (Oslo kommunes kunstsamlinger), Oslo. Skulptur
Vitenskapsmuseet, Trondheim. Arkeologi, historie, kulturhistorie, botanikk, geologi, zoologi.
Ålesund Akvarium

Se også tabell under folkemuseum.

Sted Samlingen omfatter
Norge
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst Oslo Moderne kunst, norsk og internasjonal
Astruptunet Skei, Jølster Nikolai Astrups kunst, i hans atelier
Det Internasjonale Barnekunstmuseum Oslo Barnekunst fra hele verden
Bergen Kunstmuseum Bergen Norsk og internasjonal kunst
Drammens Museum for Kunst og Kulturhistorie Drammen Norsk kunst fra 1800 til i dag, med vekt på Buskerud-kunstnere
Eikåsgalleriet Jølster Ludvig Eikaas' kunst
Emanuel Vigeland-museet Oslo Emanuel Vigelands kunst, bl.a. fresker, i hans atelier
Haugar Vestfold Kunstmuseum Tønsberg Samtidskunst
Haugesund Billedgalleri Haugesund Vesentlig vestlandsk kunst fra 1900-tallet
Henie Onstad Kunstsenter Høvikodden, Bærum Moderne kunst, norsk og internasjonal
Holmsbu Billedgalleri Holmsbu Henrik Sørensens kunst
Ingebrigt Vik-museet Øystese Ingebrigt Viks skulpturer
Lillehammer Kunstmuseum Lillehammer Norsk malerkunst fra 1820 til i dag
Munch-museet Oslo Edvard Munchs malerier, grafikk og tegninger
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Oslo (tidl. Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Norsk Arkitekturmuseum).
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Trondheim Moderne kunsthåndverk og design
Nordnorsk Kunstmuseum Tromsø Norsk billedkunst og kunsthåndverk, spesielt nordnorsk
Preus museum Horten Fotografiens historie, skiftende utstillinger
Peder Balke Museet Bøverbru, Toten Peder Balkes malerier, bl.a. 12 veggmalerier
Rogaland Kunstmuseum Stavanger Norsk kunst fra 1800- og 1900-tallet, bl.a. Lars Hertervig; dessuten samling Halvdan Hafsten
Stenersenmuseet Oslo Norsk og utenlandsk billedkunst samt Amaldus Nielsen og L. Ravensberg
Sørlandets Kunstmuseum Kristiansand Maleri, skiftende utstillinger
Trondheim Kunstmuseum Trondheim Norsk kunst fra 1800- og 1900-tallet
Vestlandske Kunstindustrimuseum Bergen Kunsthåndverk og design
Vigeland-museet Oslo Gustav Vigelands livsverk, i hans atelier
Vinje Biletgalleri Vinje, Telemark Henrik Sørensens og Harald Kihles kunst
Sverige
Aguélimuseet Sala Ivan Aguélis kunst samt en rekke andre 1900-tallskunstnere
Borås konstmuseum Borås Svensk 1900-talls kunst samt grafikk og kunsthåndverk
Dödarhultarmuseet Oskarshamn Atelier og hjem til den kjente treskulptøren Axel Robert Petersson
Göteborgs konstmuseum Göteborg Sveriges nest største kunstmuseum. Eldre og nyere billedkunst
Konstmuseet Lund Spesialmuseum for offentlig kunst
Konstmuseet Malmö Samling av nordisk kunst. Kunsthåndverk
Millesgården Stockholm Carl Milles atelier og skulpturanlegg. Skulpturer fra antikken og middelalderen
Moderna Museet Stockholm Maleri og skulptur fra 1900-tallet
Nationalmuseum Stockholm Maleri og skulptur før 1910; tegning, grafikk og kunsthåndverk frem til vår tid
Norrköpings konstmuseum Norrköping Museum med hovedvekt på svensk 1900-tall. Kunsthåndverk og skulpturpark
Thielska Galleriet Stockholm Unik kunstsamling fra tiden omkring 1900
Västerås Konstmuseum Västerås Eldre billedkunst og svensk 1900-tall
Ystads konstmuseum Ystad Distriktsmuseum med sørsvensk og dansk 1800- og 1900-talls kunst
Zornmuseet Mora Museum viet Anders Zorns arbeider, samt en rekke andre kunstverk
Östasiatiska museet Stockholm Kunst og kunsthåndverk fra Kina, Japan, Korea og India
Finland
Aaltonen- museet Turku Skulptur
Ateneum Helsinki Finsk billedkunst 1750-1950
KIASMA Helsinki Samtidskunst
Danmark
ARoS, Aarhus Kunstmuseum Århus Billedkunst fra 1700-tallet og frem til i dag
Arken Museum for Moderne Kunst Køge bugt Samtidskunst
Esbjerg Kunstforenings Samling Esbjerg Moderne dansk kunst
Herning Kunstmuseum Herning Moderne kunst og skulpturpark
Den Hirschsprungske Samling København Dansk kunst fra 1800- og begynnelsen av 1900-tallet
J. F. Willumsens Museum Frederikssund J. F. Willumsens maleri, grafikk, keramikk og skulptur
Ny Carlsberg Glyptotek København Dansk og fransk 1800- og 1900-tallsskulptur og -maleri; egyptisk, gresk, romersk og etruskisk skulptur
Kastrupgårdsamlingen Kastrup Nyere billedkunst og grafikk
Louisiana Humlebæk Dansk og internasjonal samtidskunst
Nordjyllands Kunstmuseum Aalborg Dansk og internasjonal moderne kunst
Ordrupgaardsamlingen Charlottenlund Fransk og dansk kunst på 1800- og 1900-tallet
Statens Museum for Kunst København Skandinavisk 1800- og 1900-tallsmaleri; eldre og nyere europeisk maleri, tegninger, grafikk
Randers Kunstmuseum Randers Dansk og utenlandsk billedkunst fra 1800 til i dag
Ribe Kunstmuseum Ribe Eldre dansk kunst, gullaldermalerne og Skagens malerne samt tidlig 1900-talls kunst
Rosenborg Slot København Kunsthåndverk, kongekroner m.m.
Silkeborg Kunstmuseum Silkeborg Asger Jorns kunstsamling med egne og andre kunstneres arbeider, hovedsakelig 1900-tall
Skagens Museum Skagen Billedkunst av Skagenkunstnerne 1830-1930
Skive Kunstmuseum Skive Moderne dansk billedkunst
Sønderjyllands Kunstmuseum Tønder Moderne dansk kunst med hovedvekt på surrealismen
Thorvaldsens Museum København Bertel Thorvaldsens skulpturer
Vestsjællands Kunstmuseum Sorø Billedkunst fra middelalder til i dag
Tyskland
Alte Nationalgalerie Berlin Billedkunst med hovedvekt på 1800-tallet
Alte Pinakothek München Eldre europeisk malerkunst (1300- t.o.m. 1700-tallet)
Antikensammlung Berlin Billedkunst fra antikken
Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung Berlin Billedkunst og arkitektur knyttet til Bauhaus 1919-33
Bode Museum – Sttaatliche Museen Berlin Skulpturer og bysantinsk kunst
Brücke-Museum Berlin Samling av kunst laget av gruppen Die Brücke (1905-14)
Deutsche Guggenheim Berlin Berlin Moderne kunst
Gemäldegalerie (Dahlem) Berlin Europeisk maleri 1200-1700-tallet
Hamburger Kunsthalle Hamburg Billedkunst fra middelalderen til i dag
Kunstmuseum Bonn Bonn Tysk kunst etter 1945
Museum Ludwig Köln 1900-tallskunst
Neue Nationalgalerie Berlin Billedkunst fra 1900-tallet
Neue Pinakothek München Europeisk 1800-tallsmaleri
Neue Sammlung, Die München Moderne kunst, kunsthåndverk og industridesign
Pergamonmuseet Berlin Pergamonalteret
Museum Dahlem Berlin Indisk, islamsk og østasiatisk kunst; europeisk maleri fra 1200- t.o.m. 1700-tallet
Skulpturensammlung Berlin Skulptur fra 200-tallet e. Kr. til 1800-tallet
Vitra Design Museum Weil am Rhein Moderne design
Wallraf-Richartz- Museum Köln Europeisk maleri fra tidlig middelalder til 1900-tallet
Museum Folkwang Essen 1800- og 1900-tallskunst; fotografi, plakatkunst
Østerrike
Albertina, Graphische Sammlung Wien Verdens største grafikksamling
Kunsthistorisches Museum Wien Billedkunst fra antikken til barokken
Museum Modernes Kunst
Stiftung Ludwig Wien Moderne billedkunst
Nederland
Rijksmuseum Amsterdam Nederlandsk og europeisk maleri fra middelalderen og fremover; kobberstikk, skulptur, islamsk kunst
Stedelijk Museum Amsterdam Moderne kunst og samtidskunst
Rembrandthuis (Museum het) Amsterdam Rembrandts grafikk
Rijksmuseum Kröller-Müller Otterloo Maleri og skulptur fra 1860 og fremover
Van Gogh Museum Amsterdam Museum viet Vincent van Gogh.
Belgia
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Europeisk billedkunst fra renessansen til i dag
Musée d'art Ancien Brussel Billedkunst fra renessansen til og med 1800-tallet
Musée d'art Moderne Brussel Billedkunst fra 1900-tallet
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique Brussel Maleri, tegning og skulptur fra 1400- t.o.m. 1900-tallet, vesentlig flamsk og belgisk
Museum voor schone Kunsten Ghent Flamsk kunst fra 1300-tallet til i dag
Rubenshuis Antwerpen Rubens hjem med en del av hans kunst
Luxembourg
Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg Eldre og nyere billedkunst
Frankrike
Arc-Musée d'art Moderne de la ville Paris Paris Moderne billedkunst med hovedvekt på samtidskunst
Musée des Arts décoratifs Paris Kunsthåndverk og design
Musée du Louvre Paris Skulptur, maleri m.m. fra oldtiden til ca. 1850
Musée d'Orsay Paris Fransk maleri, skulptur og kunsthåndverk fra tiden 1848-1914
Musée du Petit Palais Paris Billedkunst fra antikken til omkring 1925
Musée Guimet Paris Asiatisk kunst og kunsthåndverk
Musée National de l'Orangerie Paris Billedkunst 1880-1930
Musée Picasso Paris Museum viet Pablo Picassos kunst
Musée Rodin Paris Museum viet Auguste Rodins skulpturer
Pompidou-senteret/Musee National d'Art Moderne Paris Maleri, skulptur, tegning og grafikk fra 1900-tallet; fotografi, film, arkitektur, design
Storbritannia
Baltic Centre for Contemporary Art Newcastle Samtidskunst
British Museum London Egyptisk, gresk og romersk kunst fra oldtiden og antikken
Courtauld Galleries London Billedkunst fra gamle mestere til impresjonisme
Gallery of Modern Art Glasgow Billedkunst og design etter 1945
National Gallery London Europeisk maleri fra 1200- t.o.m. 1800-tallet
National Gallery of Scotland Edinburgh Billedkunst fra renessansen til i dag
National Portrait Gallery London Museum viet portrettkunst
Tate Britain London 1900-tallsmaleri og -skulptur
Tate Liverpool Liverpool Britisk kunst fra ca.1500 til i dag, internasjonal moderne kunst
Tate St. Ives St. Ives Moderne billedkunst
Tate Modern London Internasjonal kunst, samtidskunst
The Victoria and Albert Museum London Skulptur, keramikk, porselen, tekstil, møbelkunst m.m. fra alle tider
Wallace Collection London Europeisk billedkunst fra renessansen til 1800-tallet
Irland
National Gallery of Ireland Dublin Eldre og nyere billedkunst
Italia
Accademia Venezia Veneziansk billedkunst
Accademia Brera Milano Billedkunst fra renessansen og barokken
Bargello, Museo Nazional del Firenze Skulptur fra renessansen
Collezione Guggenheim Venezia Moderne billedkunst
Galleria Borghese Roma Skulptur og maleri med hovedvekt på renessanse og barokk
Galleria dell'Accademia Firenze Skulptur fra renessansen
Galleria Nationale d'Arte Roma Renessanse og barokkmalerier
Musei Capitolini Roma Klassisk skulptur og maleri samt renessanse og barokk
Museo dell'Opera del Duomo Firenze Skulptur fra renessansen
Museo Nazionale Archeologico Napoli Klassisk skulptur, funn fra Pompeii og Herculaneum
Museo Nazionale Romano Roma Kunst fra antikken
Palazzo Pitti Firenze Italiensk renessanse- og barokkmaleri, samtidskunst
Uffizi-galleriene Firenze Italiensk renessansekunst
Vatikanmuseet Roma Pavens kunst- og antikvitetssamlinger
Villa Giulia
Museo Nationale Etrusco Roma Etruskisk kunst og kultur
Hellas
Arkeologisk museum Heraklion, Kreta Minoisk kunst
Nasjonalmuseet Athen Antikk kunst
Spania
Centro de Arte Reina Sofía Madrid Moderne kunst med Picasso, Dalí, Gris, Miró m.fl.
Fundacío Antoni Tàpies Barcelona Museum viet Antoni Tàpies' kunst
Fundacío Joan Miró Barcelona Museum viet Joan Mirós kunst
Guggenheim Museum Bilbao Bilbao Samtidskunst
Museu d'Art Contemporari de Barcelona Barcelona Samtidskunst
Museu Picasso Barcelona Museum viet Pablo Picassos kunst
Museo Lázaro Galdiano Madrid Spansk gullalder og britisk 1700- og 1800-tall
Palacio Villahermosa/Museo Thyssen-Bornemisza Madrid Billedkunst fra 1400- og 1500-tallet til 1900-talls kunst
Pradomuseet Madrid Spansk og annen europeisk billedkunst fra renessansen til 1800-tallet
Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando Madrid Spansk 1600-, 1700- og 1800-talls malerier
Portugal
Gulbenkian-museet Lisboa Eldre kunst og kunsthåndverk
Russland
Eremitasjon St. Petersburg Tsarens kunst- og antikvitetssamlinger
Pusjkinmuseet Moskva Russisk og utenlandsk billedkunst
Tretjakovgalleriet Moskva Russisk kunst fra middelalderen til 1900-tallet
Egypt
Egypts nasjonalmuseum Kairo Egyptisk kunst og oldsaker
Tunisia
Bardo-museet Tunis Oldtidsfunn, romerske mosaikker m.m
USA
Art Institute of Chicago Chicago Franske impresjonister, 1900-tallskunst
J. Paul Getty Museum (i Getty Center) Los Angeles Kunst og kunsthåndverk fra antikken til i dag
Metropolitan Museum of Art New York Fra egyptisk og asiatisk oldtidskunst til 1900-tallets maleri og skulptur; klær, våpen, musikkinstrumenter, møbler
Museum of American Art Washington D.C. Amerikansk billedkunst fra kolonitiden til i dag
Museum of Fine Art Boston Amerikansk, europeisk og orientalsk billedkunst
Museum of Modern Art New York 1900-tallets kunst; design, fotografi, arkitektur
National Gallery of Art Washington D.C. Eldre og nyere billedkunst
Philadelphia Museum of Art Philadelphia Amerikansk billedkunst, impresjonisme og postimpresjonister
Phillips Collection Washington D.C. Moderne billedkunst
Solomon R. Guggenheim Museum New York Impresjonistisk og modernistisk maleri og skulptur
Whitney Museum of American Art New York Amerikansk 1900-tall
Japan
Tokyo Nasjonalmuseum Tokyo Japansk, kinesisk og indisk maleri, skulptur, keramikk, tekstil m.m.; arkeologisk utstilling

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.