Norsk Vegmuseum, ble åpnet i 1992 som et etatsmuseum for Statens vegvesen og utgjør i dag en egen avdeling i Vegdirektoratet. Museet holder til på Hunderfossen i Lillehammer kommune i Oppland fylke. Museet arbeider for å samle, bevare og formidle norsk veghistorie og etatshistorie i Norge hvor anlegget på Hunderfossen skal drives på en publikumsvennlig måte. Museet er et forsknings- og kompetansesenter for veirelatert kulturvern og driver rådgivning og service innen kulturminnevern og museumsarbeid i etatens ulike regioner.

Museumsanlegget består av et 300 daa stort friluftsmuseum med veisystem, anlegg, maskiner, utstyr og bygninger. Her finnes blant annet Blindheimsvik landhandel, Bagges Landhandel, Lysaker Gjestgiveri og et konferansesenter. Som en del av friluftsmuseet er også Norsk Fjellsprengningsmuseum, som ble åpnet i 2004 og som formidler ulike sider ved norsk sprengningshistorie. Museet har dessuten 2000 kvadratmeter innendørs utstillingsareal som blant annet rommer et interaktivt trafikksikkerhetssenter og en basisutstilling om norsk veghistorie. Museets samlinger består av 126 bygg og om lag 10 000 gjenstander, hvorav 240 er større maskiner.

Museumsarbeidet i Statens vegvesen startet med en oppfordring fra vegdirektør Karl Olsen i 1970 til vegsjefene om å ta vare på eldre gjenstander av veghistorisk interesse. I 1974 ble det satt ned et eget utvalg som skulle gi retningslinjer for bevaringsarbeidet knyttet til veg og utrede behovet for et eget museum. I 1978 forelå utredningen som fastslo at det burde etableres et eget "veiteknisk museum". Denne var skrevet av vegsjef Johannes Irgens, direktør Torleif Lindveit på Norsk Teknisk Museum og førstekonservator Ola H. Øverås hos Riksantikvaren. Etter at vernearbeidet fikk økonomiske bevilgninger og det ble etablert en ansvarsstruktur internt i etaten for å få fart i gjenstandsinnsamlingen, ble det i 1984 besluttet av vegdirektør Eskild Jensen og samferdselsminister Johan J. Jakobsen at det skulle opprettes et vegmuseum på Hunderfossen. I 1985 ble Geir Paulsrud ansatt som museumsleder med ansvar for å etablere et eget vegmuseum, og 1992 åpnet museet. Geir Paulsrud var direktør for museet fram til 2011. Da ble Geir Atle Stormbringer ansatt som ny direktør.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.