Nürnberg, et av Tysklands største og viktigste museer. Samlingene omfatter alle områder i tysk kunst- og kulturhistorie, fra forhistorisk tid til 1900-tallet. Inneholder også et spesialbibliotek på om lag 400 000 bøker. Et kartusianerkloster fra middelalderen danner det arkitektoniske midtpunkt i museumsanlegget, som strekker seg over et helt kvarter. Etablert 1852 av Hans von Aufsess (1801–72), hvis samlinger dannet grunnlag for museet.