Regionmuseum, overordnet museumsorganisasjon som forvalter samarbeidet mellom historiske samlinger innenfor et område med kulturhistoriske fellestrekk. Eksempler på regionmuseer: Romsdalsmuseet, Fredrikstad Museum, Karmsund Folkemuseum m.fl.