Karmsund Folkemuseum, regionmuseum for Nord-Rogaland som består av kommunene Ølen, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira og Haugesund. Stiftet 1925 av Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene. Samlingene åpnet for publikum 1932 i byens nye rådhus. I 1985 flyttet faste utstillinger, magasiner og kontoret til egne lokaler. Samlingene omfatter materiale bl.a. fra fiske, sjøfart, landbruk, by- og bygdekultur. Til sammen forvalter museet 6000 m2 utstillinger og magasiner, og samlingen består av 30 000 gjenstander og 300 000 foto. Museet har 30 bygninger i regionen. I friluftsmuseet Dokken på Hasseløy er det restaurerte leiligheter, verksteder, salteri, bedehus, butikk og båthus som viser bo- og arbeidsforhold under de rike sildefiskeriene.