Hammerstad, Akershus, stiftet i 1995 som en fortsettelse av Eidsvoll bygdetun som ble stiftet 1950 av Eidsvoll museumslag. Museet er et lokalmuseum for kulturhistorie i Eidsvoll og er kommunalt eid. Omfatter flere museumsanlegg og samlinger. Det største anlegget er Eidsvoll bygdetun. Til bygdetunet er flyttet en rekke gamle hus fra bygda, deriblant tre seterhus, dessuten hovedbygningen fra storgården Oppsal. Okkupasjonsmuseet og Feiring Jernverk er underlagt Eidsvoll museum.