Næs Jernverksmuseum, museum i Tvedestrand kommune, Aust-Agder . Museet gir et bilde av samfunnet omkring et gammelt norsk jernverk, se Næs Jernverk . Næs Jernverksmuseum ble etablert 1966 og organisert som stiftelse i 1992. Den herskapelige hovedgården, arbeiderboligene og flere produksjonsbygninger er fredet . Parken (Lunden), som i dag er nokså gjengrodd, var et typisk utslag av den romantiske stilretningen på 1800-tallet og var i sin tid blant annet kjent for den stemningsfulle, kunstig oppdemte sjøen, grotteanlegg og eremitasje .