Bergens Teatermuseum, åpnet 1919, totalskadet ved krigshandling 1944, men samlingen ble delvis reddet og museet gjenåpnet kort tid 1970 i Manufakturhuset. Som fri stiftelse ble det så åpnet i Villavei 5 i tilknytning til Universitetet i Bergen. Inneholder gjenstander knyttet til Bergens teaterhistorie fra 1700-tallet frem til i dag. Skiftende særutstillinger. Museet ble i 1996 overtatt av Bergen Museum, Universitetet i Bergen, og gikk inn i Bysamlingen ved museets avdeling Kunst og kulturhistorie.