Bergen , regionmuseum for Nord- og Midth ordaland med hovedansvar for ivaretaging av, forskning på og formidling av kulturhistorie fra denne delen av fylket. Stiftet 1945. Museet ligger vakkert til innerst i Fanafjorden i et landskap med edelløvtrær. Friluftsmuseet har en bygningshistorisk avdeling på 21 hus og en båtsamling på 30 båter. I dette området er det sjeldne fornminner som rester etter et langskipnaust fra folkevandringstiden, en ringgrav fra eldre jernalder og en hauggrav fra yngre jernalder. I hovedbygningen vises faste og skiftende utstillinger fra det vestnorske kystområdet og ulike kunst- og kulturutstillinger. Vegmuseet har en stor permanent utstilling i hovedbygningen, og Hordaland Teater har hovedscenen sin her. Tekstilatelieret for museene i Hordaland har sin base i Hordamuseet. Museet har også en stølsavdeling med 12 bygninger på Fanafjell.