Bygdemuseum, museum med kulturhistoriske samlinger fra bygda der museet ligger. Betegnelsen bygdetun brukes ofte når museet har innhus og uthus som på en gård av eldre type, vanligvis flyttet sammen fra bygda. Det regnes som et ideelt bygdemuseum eller bygdetun når museet kan etableres i en komplett gård bevart på stedet. Se også folkemuseum.