Tynset Bygdemuseum, stiftet 1923, ligger ved bygdesenteret og omfatter en rekke eldre hus, som har hatt forskjellige funksjoner i gårdssamfunnet. Ellers kan merkes Fedraheimstua, der Arne Garborg, Ivar Mortensson-Egnund og Rasmus Steinsvik holdt til 1887–90 og utgav avisen Fedraheimen.