Distriktsmuseum, type av kulturhistorisk museum. De dekker kulturelt og historisk samhørende områder mindre enn et fylke, men større enn en enkelt bygd. Eksempler på store, velordnede distriktsmuseer er Glomdalsmuseet i Elverum og Valdres Folkemuseum på Fagernes. Se også regionmuseer.