Artur Hazelius, svensk museumsmann, opprinnelig språk- og litteraturhistoriker, men mest kjent som folklorist. Samlet folkeminner og grunnla Nordiska museet, som i 1880 ble et nasjonalmuseum i et eget hus på Djurgården, Stockholm. Han skapte også friluftsmuseet Skansen, innviet 1891. På sine mange innsamlingsreiser var Hazelius ofte i Norge og ervervet store samlinger av norsk folkekunst, som i 1980-årene ble tilbakeført til Norge.