Gjøvik historiske samlinger, egen stiftelse i 1996; består av Eiktunet kulturhistorisk museum, Gjøvik Gårds kultursentrum, Kauffeldtgården og Tingbygningen på Hunn. Eiktunet, som er den største av enhetene, ble stiftet 1954. Det er et friluftsmuseummed hus, gjenstander og annet kulturhistorisk materiale fra Gjøvikbygdene.