Hadeland Folkemuseum, friluftsmuseumGran , Hadeland , etablert 1913; fra 2004 er museet administrert av Randsfjordmuseene AS . Hadeland Folkemuseum er bygd opp rundt Halvdanshaugen – en av Halvdan Svarte s gravhauger fra vikingtiden. Museet har om lag 30 antikvariske bygninger fra bygdene på Hadeland.