Namsos, distriktsmuseum, stiftet 1925, omfatter flere eldre bygninger samlet i et tun, bl.a. trønderlån fra 1828. Museet inneholder også gjenstander som belyser lokalt håndverk og dagligliv, samt en samisk avdeling. Spesiell interesse har en Namdals-fembøring.