Stockholm, privat kulturhistorisk museum i Hallwylska palatset, som ble oppført 1893–98 av Gustaf Clason for den innvandrede sveitsiske riksgreve Walther von Hallwyl og hans svenske hustru Wilhelmina. Huset ble åpnet som museum 1938 og gir et nøyaktig bilde av et svensk patrisierhjem ca. 1900. En fullstendig katalog over samlingene, som bl.a. omfatter nederlandsk 1600-tallskunst, europeisk porselen, kinesisk keramikk m.m., ble utgitt 1925–55 i 78 bind, en katalog for malerisamlingen alene i 2 bd. 1928–30.