Trøgstad Bygdemuseum, innviet 1928, ligger ved hovedkirken fra middelalderen. Her er samlet et komplett tun, dessuten en husmannsplass. Viser bondens levemåte 1750–1850. Samlingene gir også et bilde av den lokale håndverkskultur som stod høyt innen mange fag.