London, siden 1973 innlemmet i British Library som er nasjonalbibliotek for Storbritannia. British Museum Library ble grunnlagt i 1753 sammen med British Museum, da Sir Hans Sloane (1660–1753) testamenterte sine store samlinger og sitt bibliotek til staten. Skriftsamlingen omfatter omkring 8,5 mill. trykte bøker og 150 000 manuskripter, dessuten store samlinger av papyruser, segl m.m. Blant de mest dyrebare håndskriftene kan nevnes bibelhåndskriftene Codex Alexandrinus (400-tallet) og Codex Sinaiticus (300-tallet).