Møllebyen i Moss, kulturhistorisk museum etablert 1996; holder til i restaurerte lokaler i Kloster Mølle og Galla Mølle. Museet skal samle, bevare og dokumentere Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene på 1900-tallet, og har ansvar for temaer som mølle, papir, vann og glass.