Setesdalsmuseet, museum i Valle kommune, Aust-Agder, grunnlagt 1938. Foruten museumsbygg på Rysstad består museet blant annet av Rygnestadtunet med det kjente Rygnestadloftet og øvrige bygninger oppført fra 1300-tallet til vår tid. På sin opprinnelige plass ligger også den gamle lensmannsgården Tveitetunet.