Norsk museumsutvikling, tidligere institusjon som fungerte som rådgivende organ for offentlige myndigheter, opprettet 1994 som erstatning for tidl. Statens Museumsråd, virket i forhold til alle sider av museumsvirksomheten; forskning, innsamling, bevaring og formidling. Sammensluttet med Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten 2003 under navnet ABM-utvikling.