Ryfylkemuseet, regionmuseum for Ryfylke, ligger i Nordenden på Sand i Rogaland, er en fortsettelse av Rogaland Folkemuseum (grl. 1936). Administrasjonen holder til i et gammelt sjøhus i Sand, der man har utstillinger og et kunstgalleri. Museet har en rekke verdifulle anlegg på opprinnelig plass: Industriarbeidermuseet i Sauda med Åbøbyen, bygdetun på Viga i Hjelmeland, husmannsplassen Røyneland og bygdetunet Kolbeinstveit i Suldal.