Hadeland Bergverksmuseum, museum på Hadeland åpnet 1993, der det bl.a. er utstilt mineraler fra området omkring Grua. Utstillingene gir også informasjon om bergverksdriften i Gruaområdet, der det tidligere ble utvunnet bly, sink, jern og kalkstein.