ICCROM, internasjonal, selvstendig vitenskapelig institusjon som har som formål å fremme kunnskap om og forskning innen konservering og restaurering. ICCROM ble grunnlagt av UNESCO i 1956, og har sitt sete i Roma. Institusjonen mottar bidrag fra UNESCO og har mer enn 90 medlemsland, bl.a. Norge. ICCROM har i kraft av sin faglige tyngde og nære samarbeid med ICOM og ICOMOS bidratt meget til konserveringsfagets fremme.