Isegran og Gamle Fredrikstad, Østfold ; regionsmuseum med kunst- og kulturhistoriske samlinger. Museet ble stiftet i 1903 som en avdeling for fortids-minneforeningen. Kommunen overtok museet i 1946. Til festningen hørte bl.a. Isegran og Kongsten Fort fra 1685 som i dag er en del av museet. På Isegran ligger også båthuset. Der presenteres bl.a. en maritim utstilling om fiske, sjøfart, navigasjon og skipsbygging. Museumsbygget i Gamle Fredrikstad viser byhistorisk utstilling med tema fra sivilt og militært liv fra grunnleggelse av byen i 1567 og frem til 1880-årene. Elingaard Museum er underlagt museet.