Førdesfjorden i Tysvær kommune, åpnet 1995. Museet tar for seg okkupasjonen av Norge 1940–45, med hovedvekt på handelsflåtens rolle i krigen, dagligliv i krigsårene og krigshandlingene i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Oppkalt etter Sverre K. Andersen som drev illegal radiovirksomhet i krigen under dekknavnet Arquebus (jfr. arkebus, 'hakebørse').