Valdres Folkemuseum er en del av Valdresmusea AS, og et distriktsmuseum og friluftsmuseum. Det ble stiftet i 1901, flyttet i 1922 til sitt nåværende område på en halvøy i Strandefjorden ved Fagernes; dit er det flyttet nærmere 100 hus og anlegg. Innenfor museets område ligger en høyfjellsavdeling bl.a. med fangst- og fiskeinnretninger. Museet har et arkiv for lokal folkemusikk, som holdes i hevd ved ulike arrangementer.