Moss Ættehistorielag, stiftet 1966, fusjonerte med Moss og Omegns Museumslag (stiftet 1929) i 1989, flyttet i 1990-årene til eiendommen Rabekk, med hovedbygning fra omkring 1820. Driver slekts- og lokalhistorisk forskning og eier gjenstander fra Moss og Omegns Museumslag og innboet på Rabekk m.m. Utgir medlemsbladet Arven.