Hjemmefrontmuseer, museer med samlinger fra krigsårene 1940–45. Norges Hjemmefrontmuseum (åpnet 1970), Akershus festning i Oslo, skal gjennom sine samlinger gi et bilde av okkupasjonstiden i Norge, og omfatter både den sivile og militære motstand, med glimt fra utefronten. Museet eies av en stiftelse, men er fra 1977 integrert i Forsvarsmuseet. I Erkebispegården i Trondheim holder Rustkammeret og Hjemmefrontmuseet til. Nordenfjeldske hjemmefrontmuseum, som ble åpnet som et privat landsdelsmuseum i Erkebispegården 1967, er fra 1979 lagt til Rustkammeret som hører under Forsvarsmuseet. Ved flere museer rundt om i landet er det avdelinger med samlinger fra tiden 1940–45.