Lise Karin Mjøs, norsk museumskvinne; kunsthistoriker. 1993–94 konservator ved Lillehammer Kunstmuseum. 1995–99 ansatt ved Oslo kommunes kunstsamlinger som konservator, 2000–2001 som fungerende direktør og fra 2001 som direktør samme sted.