Hans Knagenhjelm Heiberg, født i Sogndal, norsk godseier og antikvitetssamler. Eier av godset Amble (Amla) gård ved Kaupanger. Her anla han fra ungdommen av samlinger, med bibliotek og arkiv, til sin slekts historie, fra 1862 av også et familiegalleri. I 1893 opprettet han Det Heibergske Familiemuseum, nå De Heibergske Samlinger– Sogn folkemuseum, knyttet til Amble gård.