De Samiske samlinger, spesialmuseum for samisk kultur i Karasjok, stiftet 1939. Museet har en stor samling av gjenstander, som særlig belyser Finnmarksviddas kulturhistorie, men også de samiske områdene i Sverige, Finland og Russland. Samlingene ligger i et område som er rikt på samiske kulturminner, og museet er delvis også et friluftsmuseum. De Samiske Samlinger forvalter også en kunstsamling med verker av samiske kunstnere så vel som kunst fra andre urfolk. Nye kunstverker innhentes bl.a. gjennom Sametingets innkjøpskomité. En bevaringsavdeling som skal sikre samlingene for fremtiden, er under utvikling.