Mjøssamlingene, museum ved Minnesund bru i Eidsvoll. Fra 2006 er museet en del av Mjøsmuseet. Mjøssamlingene er et sjøfartsmuseum for Mjøsa med bl.a. verksted og slipp fra 1840-årene.