Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, informasjonssenter i Oppstryn, åpnet 1992. Etablert som privat stiftelse i samarbeid med Miljøverndepartementet. Senteret presenterer natur og kultur fra Jostedalsbre-området og Sogn og Fjordane gjennom film, utstillinger og botanisk hage. Senteret driver også fjell- og breføring.