Kvam Bygdemuseum, i Kvam kommune. Museet er delt inn i flere enheter: et bygdetun i Øystese, et industriarbeidermuseum i Ålvik, et skolemuseum i Vikøy, Borgstova på Vikøy gamle prestegård og en samling med kunst- og kulturhistoriske gjenstander på rådhuset i Norheimsund. Bygdetunet har bygninger fra midten av 1600-tallet og frem til begynnelsen av 1900-tallet. Industriarbeidermuseet er en nyklassisistisk bygning fra ca. 1920, nå innredet med utstillingsrom og to arbeiderklasseleiligheter. Skolemuseet er en skolebygning fra 1886, med interiører fra 1920- og 1930-årene. Borgstova er en gammel røykstue med interiør fra midten av 1800-tallet. Fra denne stua har Adolph Tidemand funnet motiv til flere av sine kjente malerier; bl.a. Haugianerne (1848).