Norsk fjellmuseum i Lom, Innlandet, åpnet for publikum 1994. I 2016 skiftet senteret navn til Norsk fjellsenter fordi det i tillegg til å være museum, også er nasjonalparksenter for Jotunheimen nasjonalpark, Breheimen nasjonalpark og Reinheimen nasjonalpark. Museet er en viktig arena for brearkeologien i Norge og har blant annet utstilt Norges eldste hudsko, Norges eldste kjortel og Norges eldste ski med binding. Museet formidler gjennom utstillinger, film, bilder og interaktive installasjoner i et mini vitensenter. Tema er klimaendringer og informasjon om vår tids, og tidligere tiders bruk av fjellet både som arbeidsplass (setring, jakt og fiske) og som fritidsområde (fotvandring, skiturer, brevandring og fjellklatring). Den opprinnelige bygningen er tegnet av Willy Sveen, mens nybygget er teikna av Anne Katrin Taagvold ved Nordplan.