British Museum of Natural History, naturvitenskapelig institusjon i London, verdens største naturhistoriske museum, var opprinnelig en del av British Museum, men ble 1963 skilt ut som en selvstendig institusjon. Omfatter zoologisk, mineralogisk, botanisk, paleontologisk og geologisk avdeling. Daglige foredrag, filmfremvisninger og omvisninger. Museet har også verdifulle magasinsamlinger, som bare er tilgjengelige for vitenskapsmenn.