Målselv Bygdemuseum, stiftet 1947, består av to eldre gårder på forskjellige steder i bygda – Fossmo ikke langt fra Bardufoss med hovedbygning fra 1824 og flere uthus, videre gården Kongsli i Øverbygd lenger nordøst. Bygdemuseet har samlinger av eldre innbo og av redskaper.