Klevfos industrimuseum, ved Ådalsbruk i Løten kommune, Hedmark, anlagt 1980 i den nedlagte Klevfos Cellulose & Papirfabrik, som var i drift 1888–1976; i sin tid landets minste fabrikk i sitt slag. Museet ble sammenslått med Norsk Skogbruksmuseum under det nye navnet Norsk Skogmuseum i 2003.