Lauvlia, maleren Theodor Kittelsens hjem ved Soneren, Sigdal. Utstillinger m.m.; åpnet for publikum 1995.